ZUS od zleceń od 2022 roku

Zgodnie z zapowiedziami rządu składki na ubezpieczenie społeczne będą płacone od wszystkich umów zlecenia, niezależnie od ich wartości. Dzisiaj, jeżeli ktoś ma dwie lub więcej umowy zlecenia i co najmniej jedna z nich przekracza podstawę minimalnego wynagrodzenia za pracę (2800 zł. w 2021 roku) to składki zus są obowiązkowe jedynie od tej umowy a od pozostałych są dobrowolne. Podobnie, jeżeli ktoś dzisiaj jest zatrudniony na umowę o pracę której podstawa przekracza co najmniej minimalne wynagrodzenie, to od umowy zlecenia może, ale nie musi płacić składek zus na ubezpieczenie społeczne. Od 1 stycznia 2022 roku mają być „ozusowane” wszystkie zawarte umowy zlecenia,. Chodzi oczywiście o zlecenie zawierane poza działalnością gospodarczą.

Moim zdaniem atrakcyjność umów zlecenia w 2022 roku znacznie spadnie na korzyść umów o pracę. Skoro składki zus mają być takie same w przypadku obydwu tytułów, to umowa o prace stanie się lepszym rozwiązaniem np. ze względu na ochronę stosunku pracy czy przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy.

Top