Zasiłek macierzyński

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS-u, aby dostać zasiłek macierzyński?

 1. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z podaniem jego wymiaru i daty rozpoczęcia.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 3. Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b.

Osoba prowadząca działalność może od razu ubiegać się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W przypadku wnioskowania o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego należy wraz z wnioskiem złożyć oświadczenie o  braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku w okresie objętym wnioskiem.

Jak długo ZUS wypłaca zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność wypłacany jest za okres urlopu macierzyńskiego, który wynosi:

 • 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dodatkowo przedsiębiorcza mama ma prawo do wypłaty świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego, który wynosi:

 • 32 tygodnie –  w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 34 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Podsumowując, zasiłek macierzyński dla osoby prowadzącej działalność przysługuje łącznie przez 52 tygodnie. Kobieta ma do wyboru dwie możliwości:

 1. Przez pierwsze 26 tygodni otrzymujemy 100 % podstawy wymiaru zasiłku, a przez kolejne 26 tygodni 60 %.
 2. Przez pełne 52 tygodnie dostajemy 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

80 % wypłacane będzie wtedy, gdy złożymy w jednostce ZUS wniosek o pełen wymiar zasiłku ( 52 tygodnie ) w ciągu 21 dni po porodzie. Jeżeli wniosek o zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze będzie złożony po upływie 21 dni po porodzie, to przez pierwsze 26 tygodni kobieta otrzyma 100 %, a przez pozostałe 26 tygodni 60 % podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli natomiast dostarczymy początkowo wniosek jedynie o 20 tygodni, to za ten czas zasiłek wypłacany będzie w wysokości 100 %. Później oczywiście możemy złożyć drugi wniosek o wypłatę świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego – przez 6 tygodni otrzymamy 100%, a przez pozostałe 26 tygodni 60%.

Co zrobić z firmą podczas urlopu macierzyńskiego?

W działalności gospodarczej nie istnieje pojęcie urlopu macierzyńskiego. Kobieta może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej lub ją zawiesić, poświęcając swój czas na odpoczynek i opiekę nad dzieckiem. W przypadku decyzji o połączeniu wczesnego macierzyństwa z biznesem, wystarczające będzie opłacanie przez przedsiębiorczą mamę składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u.

Top