Zakup okularów korekcyjnych przez przedsiębiorcę

Zakup okularów korekcyjnych przez przedsiębiorcę do pracy przy komputerze, związanej z prowadzoną działalnością, nie może obciążać firmowych kosztów podatkowych.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.574.2020.2.MGR)

„(…) poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. A zatem wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze nie może zostać zakwalifikowany jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”

Top