Proponowane zmiany w ustawach podatkowych na 2019 rok

Zmiany, zmiany, zmiany. Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie” a wg. art. 217 ustawy zasadniczej „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”.

Co prawda konstytucja chroni podatników przed tym, że nowy podatek może być ustanowiony arbitralnie przez urzędnika,  jednak nie chroni przed  częstotliwością zmian podatkowych pochodzących od samego ustawodawcy. Tak więc,obserwując prawo podatkowe w Polsce,  nieuchronne są nie tylko same podatki ale też częste ich zmiany. Niepokojące jest to że tempo zmian jest coraz szybsze.

24 sierpnia na stronie rządowego centrum legislacji pojawił się projekt zmian w ustawach: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych oraz ordynacja podatkowa. Zmiany, które będą dotyczyły największego kręgu podatników, jakie mają zostać wprowadzone w 2019 roku to :

  • wprowadzenie w ustawie o PIT przepisu który pozwala na preferencyjne rozliczenie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci pomimo nieterminowego złożenia zeznania podatkowego.
  • Wydłużenie ulgi mieszkaniowej – obecnie na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT podatnicy mają dwa lata. Chodzi o osoby, które sprzedają dom, mieszkanie lub działkę przed upływem pięciu lat od nabycia tych nieruchomości. Na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT podatnicy będą mieli trzy lata.
  • Rozliczanie podatku od użytku samochodów firmowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych – w przypadku aut wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych odliczyć będzie można tylko 50 % wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu. 100 % wydatków będzie można odliczyć tylko wtedy, gdy pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, ale wtedy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Będą więc obowiązywały analogiczne zasady, jak w vat.
  • Kilometrówka – Jeżeli auto nie będzie wprowadzone do firmowej ewidencji środków trwałych, to do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć jedynie 20 proc. wydatków związanych z jego używaniem. To oznacza likwidację kilometrówki.
  • Zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku – obecnie, spadkobiercy zbywający nieruchomości nabyte w drodze spadku liczą pięcioletni termin, po upływie którego odziedziczony dom lub mieszkanie mogą być sprzedane bez podatku, od momentu otwarcia spadku. Spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać/zbyć nieruchomości nabyte w spadku, będą liczyć pięcioletni termin, po upływie którego odziedziczony dom lub mieszkanie mogą być sprzedane bez podatku, od momentu ich nabycia przez spadkodawcę.
  • wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% – ma ona zastąpić obecną 15% stawkę i będzie obowiązywała nowych podatników, oraz jeśli przychody w danym roku podatkowym nie przekroczą równowartości w pln kwoty 1.200.00 eur. a podatnicy będą mieli status małego podatnika. Do kwoty nie wlicza się przychodów z zysków kapitałowych.
Top