Prawdopodobnie CIT 9% w 2019 roku ale z limitem

Ustawodawca, od 1 stycznia 2019 roku przewiduje m.in. wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.  Jednocześnie uchyla stawkę w wysokości 15%

Podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy, co do zasady, będą mogli obliczać zaliczki przy zastosowaniu stawki w wysokości 9% za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1.200.000 euro. Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału podatnicy będą obowiązani do stosowania stawki w wysokości 19%.

Top