„Polski Ład” – rośnie opłacalność zakładania spółek z o.o.

Jeżeli przewidywane zmiany podatkowe w ramach „Polskiego Ładu” wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku, założenie spółki z o.o. będzie dużo bardziej opłacalne niż w chwili obecnej w odniesieniu do jednoosobowej działalności opodatkowanej podatkiem liniowym.

Sprawdźmy:

Obecna stopa podatkowa CIT od dochodu osoby prawnej, czyli sp. z o.o. osiągającej roczne przychody poniżej 2 mln zł, wynosi 9%. Oprocentowanie dywidendy to podatek 19% od wypłaconej kwoty z zysku. Razem daje to realną stopę opodatkowania 26,29%. Błędem jest sumowanie 9% i 19%, ponieważ podatek od dywidendy płaci się od podstawy pomniejszonej o CIT.

Zgodnie z założeniami „Polskiego Ładu” składka zdrowotna będzie płacona proporcjonalnie i liniowo w stosunku do osiągniętego dochodu, a nie jak obecnie, w kwocie ryczałtowej. Na dodatek nie będzie odliczana od dochodu. Mamy zatem dwa minusy, które w tym przypadku nie dają plusa. Dochód działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym wg stawki 19% będzie dodatkowo „opodatkowany” stawką ubezpieczenia zdrowotnego 9%. Razem da nam to realną stopę podatkową 28%. Nawet jeżeli składka zdrowotna byłaby potrącana od dochodu pomniejszonego o podatek liniowy, to stopa podatkowa realnie wyniesie 26,29%.

Jeżeli się prognozy nie zmienią, opodatkowanie spółki z o.o. będzie prawdopodobnie bardziej konkurencyjne podatkowo od działalności osoby fizycznej opodatkowanej liniowo stawką 19%.
Dodatkowo, już teraz, sp. z o.o. zapewnia ograniczoną odpowiedzialność do wysokości wniesionego wkładu (min. 5000 zł.) w stosunku do wierzycieli, wspólnicy nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne! Droższa jest opłata za usługę prowadzenia księgowości, ale przy niewielkich rozmiarach spółki na pewno nie przekroczy ona wartości składek ZUS, jakie należałoby zapłacić od dwóch albo większej liczy wspólników.

Top