Od 1 stycznia 2020 r. faktura tylko do paragonu z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy.

Zmiany te, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, są reakcją na zaobserwowany nieuczciwy proceder polegający na wystawianiu faktur do paragonów wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów.

Podatnik nie może dowolnie wybierać czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. Jeżeli więc w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany charakteru tego zakupu.

W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się NIP będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność.

Top