Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym przypada na dzień inny niż niedziela.
W większości firm dniem wolnym od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy jest sobota. W 2020 roku dwa święta przypadają w sobotę. Są to 15 sierpnia i 26 grudnia.
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuje w zakładzie pracy.

Top