Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym przypada na dzień inny niż niedziela.W większości firm dniem wolnym od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy jest sobota. W 2020 roku dwa święta przypadają w sobotę. Są to 15 sierpnia i 26 grudnia.Dzień wolny za…

Szczegóły

Faktura do paragonu z NIP

MF wyjaśniło, że sprzedawca może wystawić tzw. zwykłą fakturę do paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł (lub 100 euro) zawierającego NIP nabywcy, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nabywca zwróci mu ten paragon przy kasie, tak żeby faktura uproszczona w postaci paragonu z NIP nie weszła do obrotu prawnego.…

Szczegóły

Ważne zmiany 2019/2020

Od 1 września 2019: utrata prawa do zwolnienia z vat, art. 113 ust. 13 pkt. f oraz g ustawy: f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

Szczegóły

Od 1 stycznia 2020 r. faktura tylko do paragonu z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy.

Szczegóły

Akta osobowe w 2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, zakłada nowy podział dokumentacji gromadzonej w aktach osobowych. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Szczegóły

Księgi wadliwe i nierzetelne

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Nierzetelność może polegać na nieujęciu operacji, które miały miejsce, lub zapisaniu zdarzeń fikcyjnych. Księgi podatkowe niewadliwe to natomiast prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Nie zawierają błędów o charakterze formalnym.

Szczegóły

Założenie spółki z o.o.

Spółka z o.o. (dalej: spółka) – marzenie niejednego przedsiębiorcy – to spółka prawa handlowego, posiadająca osobowość prawną, własne organy, oraz odrębny majątek. Wybierana jest zazwyczaj przez osoby kiedy działalność gospodarcza osiąga większe rozmiary, jednak podstawowym atrybutem spółki z o.o. jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Szczegóły
Top