Od 1 lipca 2019 faktura tylko do paragonu z NIP

Od 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy.

Szczegóły

Akta osobowe w 2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, zakłada nowy podział dokumentacji gromadzonej w aktach osobowych. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Szczegóły

Księgi wadliwe i nierzetelne

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Nierzetelność może polegać na nieujęciu operacji, które miały miejsce, lub zapisaniu zdarzeń fikcyjnych. Księgi podatkowe niewadliwe to natomiast prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Nie zawierają błędów o charakterze formalnym.

Szczegóły

Założenie spółki z o.o.

Spółka z o.o. (dalej: spółka) – marzenie niejednego przedsiębiorcy – to spółka prawa handlowego, posiadająca osobowość prawną, własne organy, oraz odrębny majątek. Wybierana jest zazwyczaj przez osoby kiedy działalność gospodarcza osiąga większe rozmiary, jednak podstawowym atrybutem spółki z o.o. jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Szczegóły

Proponowane zmiany w ustawach podatkowych na 2019 rok

Zmiany, zmiany, zmiany. Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie” a wg. art. 217 ustawy zasadniczej „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii…

Szczegóły

Zasiłek macierzyński

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ZUS-u, aby dostać zasiłek macierzyński? Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego wraz z podaniem jego wymiaru i daty rozpoczęcia. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b.

Szczegóły

Ulga na start

Ulga na start to preferencja w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, wprowadzona z dniem 30 kwietnia 2018 roku ustawą prawo przedsiębiorców (na marginesie, ustawa prawo przedsiębiorców uchyliła w sposób dorozumiany dobrze znaną stawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Z ulgi na start może skorzystać osoba…

Szczegóły
Top