Proponowane zmiany w ustawach podatkowych na 2019 rok

Zmiany, zmiany, zmiany. Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP „każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie” a wg. art. 217 ustawy zasadniczej „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii…

Szczegóły

Ulga na start

Ulga na start to preferencja w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, wprowadzona z dniem 30 kwietnia 2018 roku ustawą prawo przedsiębiorców (na marginesie, ustawa prawo przedsiębiorców uchyliła w sposób dorozumiany dobrze znaną stawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Z ulgi na start może skorzystać osoba…

Szczegóły

Sposób opodatkowania najmu prywatnego

Wiele osób w dzisiejszych czasach wynajmuje swoje mieszkania. Statystyki krajów rozwijających się pokazują, że popyt na wynajmowane lokale jest tym większy, im bardziej zamożne jest społeczeństwo. Jest to związane, szczególnie u młodych ludzi, z niechęcią do stałego zobowiązania w postaci kredytu, z małą zdolnością kredytową, ale przede wszystkim z możliwością…

Szczegóły
Top