Aktualności

Prawdopodobnie CIT 9% w 2019 roku ale z limitem

Ustawodawca, od 1 stycznia 2019 roku przewiduje m.in. wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.  Jednocześnie uchyla stawkę w wysokości 15% Szczegóły

Umowa uaktywniająca z nianią a ZUS

Umowa uaktywniająca z nianią jest to zawarta w formie pisemnej umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, zawierana pomiędzy nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Szczegóły

Akta osobowe w 2019 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, zakłada nowy podział dokumentacji gromadzonej w aktach osobowych. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Szczegóły

Księgi wadliwe i nierzetelne

Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. Nierzetelność może polegać na nieujęciu operacji, które miały miejsce, lub zapisaniu zdarzeń fikcyjnych. Księgi podatkowe niewadliwe to natomiast prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Nie zawierają błędów o charakterze formalnym.

Szczegóły

Top