Aktualności

Ważne zmiany 2019/2020

 od  1 września 2019:

  • utrata prawa do zwolnienia z vat, art. 113 ust. 13 pkt. f oraz g ustawy:
  1. f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

Szczegóły

Od 1 stycznia 2020 r. faktura tylko do paragonu z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustawy o VAT wprowadzające zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP wystawia się tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera NIP nabywcy.

Szczegóły

Prawdopodobnie CIT 9% w 2019 roku ale z limitem

Ustawodawca, od 1 stycznia 2019 roku przewiduje m.in. wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.  Jednocześnie uchyla stawkę w wysokości 15% Szczegóły

Umowa uaktywniająca z nianią a ZUS

Umowa uaktywniająca z nianią jest to zawarta w formie pisemnej umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, zawierana pomiędzy nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.

Szczegóły

Top