zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

ulga VAT na złe długi

Prawo po stronie wierzyciela „Art. 89a. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy...

więcej

Adam Netzel | biuro rachunkowe

(foto by MW)

Top